Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu
Roger "Guile" Waszkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu
Bartłomiej "Kunio" Mućk
Zastępca Prezesa Zarządu
Daniel "Aldar" Stachura
Skarbnik
Marek "HPL" Palka
Sekretarz
Piotr "Zombik" Samborowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz "Lord Canti" Bąkowski
I Członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław "Gresner" Małek
II Członek Komisji Rewizyjnej
Jan "Saiden" Kuncewicz