Statut Stowarzyszenia

Logotyp Stowarzyszenia Animatsuri
Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele i środki działania Stowarzyszenia

Rozdział III - Działalność gospodarcza
Rozdział IV - Oddziały Stowarzyszenia
Rozdział V - Prawa i obowiązki członków
Rozdział VI - Władze Stowarzyszenia
Rozdział VII - Majątek i fundusze
Rozdział VIII - Postanowienia końcowe