Stowarzyszenie

stologopoprm

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej „Animatsuri”
Nazwa skrócona: Stowarzyszenie „Animatsuri”
Ilość członków: 43
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 23 czerwca 2009 r.
Konto Bankowe: 87 1030 0019 0109 8530 0038 1222
Numer KRS: 0000332054
Numer REGON: 141926060
Numer NIP: 1132785719
Adres siedziby: ul. Szanajcy 16a m. 9, 03-481 Warszawa

Stowarzyszenie Entuzjastów Japońskiej Kultury Popularnej „Animatsuri” narodziło się w czerwcu 2009 roku, jednak nasza działalność jako grupy niezrzeszonej sięga roku 2006. Naszą działalność rozpoczęliśmy od zorganizowania konwentu Ecchicon, którego odbyło się pięć edycji. Stowarzyszenie zawiązaliśmy z myślą o rozszerzeniu naszej działalności, z tego też powodu powstał drugi konwent – Animatsuri, będący obecnie naszą flagową imprezą. Obecnie mamy cztery aktywne projekty z zakresu imprez kulturalnych, ale z roku na rok rozszerzamy naszą działalność. Z chęcią pomagamy innym grupom promującym kulturę Japonii, a naszą najmocniejszą stroną jest wsparcie programowe i merytoryczne, choć pomagamy też w innych kwestiach. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia oddziału terenowego w Toruniu, Meritum.